Hyra ut i andra hand

Ibland ger livet möjligheter som man inte vill missa och man behöver bosätta sig någon annan stans under en kortare period. Att hyra ut i andra hand gör det möjligt att behålla sitt hyreskontrakt när man inte bor där själv.

Riktlinjer för Andrahandsuthyrning

Det är viktigt är att du kontaktar oss i god tid när du har behov av att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det första du bör kontrollera med oss är om ditt skäl till att hyra ut i andra hand är giltigt. Vi förhåller oss till Fastighetsägarnas riktlinjer för andrahandsuthyrning när vi gör våra bedömningar. Du kan själv läsa riktlinjerna här.

Ansökan och behandlingstid

Du behöver ett skriftligt tillstånd av oss som hyresvärd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Handläggningstiden är ca 4–6 veckor från det att ansökan är komplett. Var noga med att fylla i ansökan korrekt. Du hittar ansökningsblanketten här:

Andrahandsuthyrning steg för steg

Så här går en andrahandsuthyrning till steg för steg

  1. Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara hyresvärden tillhanda minst två hela kalendermånader före genomförande datum. Blanketten för andrahandsuthyrning ifylles och skickas till Svanström Fastigheter AB, Norra Allégatan 5, 413 30 Göteborg. Ladda ner blanketten.
  2. Uthyrning i andrahand måste skriftligen godkännas av Svanström Fastigheter
  3. När vi godkänt ansökan ska hyreskontrakt för uthyrning av lägenhet i andrahand tecknas och kopia sändas till oss. Hyrestiden ska tecknas på viss tid med angivande av datum för hyresperiodens upphörande (ej tillsvidare). Observera att andrahandskontrakt inte kan tecknas förrän hyresvärden godkänt ansökan.
  4. Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktet utgång ej återflyttar till lägenheten ska lägenheten sägas upp och ställas till hyresvärdens förfogande. Något hyresförhållande uppkommer inte mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen genom medgivande till andrahandsuthyrning. Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden ska fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.