Skötsel & underhåll

Lite kort kan man säga att en välskött lägenhet är en problemfri lägenhet. Regelbunden rengöring och aktsamhet räcker långt. Vänta inte med att göra en serviceanmälan när något går sönder.

Slitage

Det vi ber av dig är att den dagen du lämnar lägenheten skall den vara i samma skick som vid inflyttningen.  Med normal skötsel och aktsamhet så brukar det inte vara något problem. Och visst slits saker med åren och det tar vi i beaktande. Men om slitaget är onormalt kan du bli ersättningsskyldig för reparationer som krävs för att återställa lägenheten den dagen du lämnar lägenheten.  

Om något går sönder

Saker som går sönder eller slits ut som tillhör lägenheten, behöver du inte laga eller byta ut själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i de allmänna utrymmena som t ex tvättstugan ska du kontakta oss på vår serviceanmälan så att felet inte förvärras.

Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst. Har du inneboende eller t ex hantverkare som orsakar dina skador i lägenheten är även det ditt ansvar.