Vanliga frågor lokaler

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får från våra hyresgäster. Har du andra frågor som inte besvaras här ber vi dig kontakta oss så får ni svar på er fråga.


icon

Hyra

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje kvartals/månads början. Om du har frågor som rör din hyra kontakta oss gärna. Om du som hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än två dagar efter förfallodagen har vi som hyresvärd rätt att säga upp kontraktet. Om du vid upprepade tillfällen missköter dina hyresinbetalningar kan du sägas upp och komma att förlora din rätt till förlängning av hyresavtalet.


icon

Parkering

Vi har möjlighet att erbjuda parkeringar centralt i Göteborg. Parkeringsplatserna är tillgängliga även för er som inte hyr en lokal hos oss. Finns behov för att kunna ladda elfordon så kan vi ordna sådana möjligheter.

Om ni är intresserade av att hyra parkering av oss kan ni maila till info@svanstrom.se


icon

Skyltning

Vi ansvarar för anvisningsskyltar i fastigheten. Som hyresgäst ansvarar du själv för övriga skyltar samt även belysning, flaggor och markiser etc. Kontakta alltid oss innan du sätter upp något av ovan eftersom det kan finnas bestämmelser för enhetlighet samt krävas bygglov.


icon

Sophantering och Källsortering

Om du som hyresgäst behöver tömma sopor och källsortera i våra sopkärl ber vi dig ta kontakt med oss för att upprätta sopavtal. Ring 031-711 79 00 eller maila till info@svanstrom.se


icon

Brand

Vi ser till att våra fastigheter följer myndigheternas krav vad gäller brandskydd. Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!


icon

Installationer

Vid installation av eventuell egen fast utrustning såsom diskmaskin, ventilation eller annan utrustning, som kan tänkas skada lokalen, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i företagsförsäkring.


icon

Inbrott

Vi tillhandahåller en standardlokal vilket innebär att du som hyresgäst ansvarar för skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas efter den verksamhet som finns i lokalen. Tänk på att det är du som hyresgäst som ansvarar för skador som uppstår i lokalen vid inbrott!


icon

Skadedjur

Om ni har fått skadedjur i lokalen ska ni som hyresgäst ta kontakt med ert försäkringsbolag som ni tecknat företagsförsäkring hos.


icon

Underhåll och skötsel

Hyresgästen ansvar

Hyresgästen ansvarar för god ordning i lokalen och att vårda lokalen enligt villkor i hyreskontraktet. Golv skall underhållas väl. Vid eventuell avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa lokalen till sitt ursprungs skick. Vid vanvård av lokalen kan kontraktet komma att sägas upp.

Hyresvärdens ansvar

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vanligtvis ansvarar vi för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning

 

Har du frågor om skötsel och underhåll kontakta oss gärna.