Pågående renoveringar

Att ständigt underhålla våra hus är inte bara bra ur en ekonomisk synpunkt. Vi får lättskötta hus och det skapar trivsel för våra hyresgäster. När vi renoverar och jobbar med våra hus kan det hända att du som hyresgäst blir störd men vi gör allt för att störningen skall bli så liten som möjligt.

Renoveringar pågår i följande fastigheter:

 • Kungshöjdsgatan 1
  Renovering av fasad, tak och fönster
  Etapp 1, start vecka 8 till och med vecka 23
  Etapp 2, start vecka 14 till och med 28
 • Viktoriagatan 18
  Målning av tak och fönster mot innegården.
  Start vecka 18 och avslutas vecka 27
 • Norra Allégatan 2-5
  Renovering av fasad och målning av tak
  Start vecka 21 och avslutas vecka 38
 • Richertsgatan 16
  Renovering av 3 st lägenheter