Lägenhetsbyte & uppsägning av lägenhet

Är det dags för ett nytt boende? Då är förmodligen ett lägenhetsbyte eller en uppsägning aktuellt. Läs nedan vad som gäller i respektive fall.

Lägenhetsbyte

Om ett lägenhetsbyte är aktuellt behöver du skicka in en ansökan till oss för ett godkännande. Gör detta i god tid. Handläggningstiden för ett lägenhetsbyte är 4-6 veckor från det att ansökan anses vara komplett. Var därför noggrann när fyller i blanketten. Läs igenom de riktlinjer som vi förhåller oss till så du vet vad som gäller. Du finner riktlinjer och ansökan nedan.

Gången för ett lägenhetsbyte sker enligt följande steg:

  1. Blanketten för byte ifylles och skickas till Svanström Fastigheter AB, Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg, ladda ner blanketten ovan.
  2. Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Svanström Fastigheter.
  3. När vi godkänt byte av lägenheten ska skriftlig uppsägning skickas till Svanström Fastigheter.
  4. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen
  5. Innan avflyttning kallas hyresgästen på besiktning

Uppsägning av lägenhet

Vid en uppsägning är uppsägningstiden alltid 3 månader, oavsett lägenhetens standard och läge (undantag endast vid dödsfall). Uppsägningen sker alltid skriftligt med den uppsägningsblankett som du finner här nedan.

Gången för en uppsägning sker enligt följande steg:

  1. Skriftlig uppsägning skickas till Svanström Fastigheter AB, Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg
  2. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.
  3. Hyresgästen är skyldig att lämna tillträde till hyresvärden för visning av lägenheten.
  4. Innan avflyttning sker kallas hyresgästen till besiktning.
  5. Hyresgästen ska lämna in samtliga nycklar på vårt kontor.